سیستم اعلام حریق زیتکس

سیستم های اعلام حریق و به صورت کامل تر، سیستم های کشف و اعلام حریق، به مجموعه ای از تجهیزات خطاب می شود که به منظور شناسایی حریق و همچنین هشدار سمعی و بصری حریق استفاده می گردد. در این مقاله بصورت جامع و اختصاصی به معرفی سیستم اعلام حریق کانونشنال یا متعارف می پردازیم.

 نکته: این سیستم ها میتوانند در هرجایی که ریسک حریق وجود دارد، استفاده شوند.

اما سوال اینجاست که چرا باید از سیستم های کشف و اعلام حریق استفاده کنیم؟
در پاسخ به این سوال می بایست موارد زیر را بعنوان عوامل ایجاد نیاز به سیستم های کشف و اعلام حریق نام برد:

 1. شناسایی سریع حریق در لحظات اولیه و اعلام آن بوسیله تجهیزات سمعی و بصری (این امر شدیدا به کاهش خسارات جانی و مالی آتی کمک میکند)
 2. امکان فرمان به سیستم اطفاء حریق اتوماتیک
 3. امکان تعریف فرمان به تجهیزات جانبی همچون فرمان قطع آسانسورها و کنترل توقف آسانسورها
 4. امکان تعریف فرمان وصل سیستم کنترل دود ، فن های فشار مثبت و اگزاست فن ها در پارکینگ ها ، دهلیز راه پله ها،آتریوم ها و …
 5. کنترل پرده های دود و درب های اتوماتیک
 6. اعلام حریق به افراد خارج از ساختمان و محل دچار حریق شده
 7. راهنمایی ماموران آتش نشانی جهت شناسایی ناحیه دچار حریق شده و …

جهت خرید تجهیزات متعارف و آدرس پذیر از برند زیتکس همراه با درصد تخفیف مناسب با شماره 66814182-021 با بخش فروش شرکت تماس بگیرید.

Compare

سیستم های اعلام حریق و به صورت کامل تر، سیستم های کشف و اعلام حریق، به مجموعه ای از تجهیزات خطاب می شود که به منظور شناسایی حریق و همچنین هشدار سمعی و بصری حریق استفاده می گردد. در این مقاله بصورت جامع و اختصاصی به معرفی سیستم اعلام حریق کانونشنال یا متعارف می پردازیم.

 نکته: این سیستم ها میتوانند در هرجایی که ریسک حریق وجود دارد، استفاده شوند.

اما سوال اینجاست که چرا باید از سیستم های کشف و اعلام حریق استفاده کنیم؟
در پاسخ به این سوال می بایست موارد زیر را بعنوان عوامل ایجاد نیاز به سیستم های کشف و اعلام حریق نام برد:

 1. شناسایی سریع حریق در لحظات اولیه و اعلام آن بوسیله تجهیزات سمعی و بصری (این امر شدیدا به کاهش خسارات جانی و مالی آتی کمک میکند)
 2. امکان فرمان به سیستم اطفاء حریق اتوماتیک
 3. امکان تعریف فرمان به تجهیزات جانبی همچون فرمان قطع آسانسورها و کنترل توقف آسانسورها
 4. امکان تعریف فرمان وصل سیستم کنترل دود ، فن های فشار مثبت و اگزاست فن ها در پارکینگ ها ، دهلیز راه پله ها،آتریوم ها و …
 5. کنترل پرده های دود و درب های اتوماتیک
 6. اعلام حریق به افراد خارج از ساختمان و محل دچار حریق شده
 7. راهنمایی ماموران آتش نشانی جهت شناسایی ناحیه دچار حریق شده و …

CATALOG-CONVENTIONAL-ZITEX_2021 کاتالوگ اعلام حریق زیتکس

جهت خرید تجهیزات  اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر از برند زیتکس همراه با درصد تخفیف مناسب با شماره 66814182-021 با بخش فروش شرکت تماس بگیرید

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “سیستم اعلام حریق زیتکس”

Your email address will not be published.