سیستم اعلام حریق زیتکس

سیستم های اعلام حریق و به صورت کامل تر، سیستم های کشف و اعلام حریق، به مجموعه ای از تجهیزات خطاب می شود که به منظور شناسایی حریق و همچنین هشدار سمعی و بصری حریق استفاده می گردد. در این مقاله بصورت جامع و اختصاصی به معرفی سیستم اعلام حریق کانونشنال یا متعارف می پردازیم.

 نکته: این سیستم ها میتوانند در هرجایی که ریسک حریق وجود دارد، استفاده شوند.

اما سوال اینجاست که چرا باید از سیستم های کشف و اعلام حریق استفاده کنیم؟
در پاسخ به این سوال می بایست موارد زیر را بعنوان عوامل ایجاد نیاز به سیستم های کشف و اعلام حریق نام برد:

 1. شناسایی سریع حریق در لحظات اولیه و اعلام آن بوسیله تجهیزات سمعی و بصری (این امر شدیدا به کاهش خسارات جانی و مالی آتی کمک میکند)
 2. امکان فرمان به سیستم اطفاء حریق اتوماتیک
 3. امکان تعریف فرمان به تجهیزات جانبی همچون فرمان قطع آسانسورها و کنترل توقف آسانسورها
 4. امکان تعریف فرمان وصل سیستم کنترل دود ، فن های فشار مثبت و اگزاست فن ها در پارکینگ ها ، دهلیز راه پله ها،آتریوم ها و …
 5. کنترل پرده های دود و درب های اتوماتیک
 6. اعلام حریق به افراد خارج از ساختمان و محل دچار حریق شده
 7. راهنمایی ماموران آتش نشانی جهت شناسایی ناحیه دچار حریق شده و …

جهت خرید تجهیزات متعارف و آدرس پذیر از برند زیتکس همراه با درصد تخفیف مناسب با شماره 66814182-021 با بخش فروش شرکت تماس بگیرید.

Compare

سیستم های اعلام حریق و به صورت کامل تر، سیستم های کشف و اعلام حریق، به مجموعه ای از تجهیزات خطاب می شود که به منظور شناسایی حریق و همچنین هشدار سمعی و بصری حریق استفاده می گردد. در این مقاله بصورت جامع و اختصاصی به معرفی سیستم اعلام حریق کانونشنال یا متعارف می پردازیم.

 نکته: این سیستم ها میتوانند در هرجایی که ریسک حریق وجود دارد، استفاده شوند.

اما سوال اینجاست که چرا باید از سیستم های کشف و اعلام حریق استفاده کنیم؟
در پاسخ به این سوال می بایست موارد زیر را بعنوان عوامل ایجاد نیاز به سیستم های کشف و اعلام حریق نام برد:

 1. شناسایی سریع حریق در لحظات اولیه و اعلام آن بوسیله تجهیزات سمعی و بصری (این امر شدیدا به کاهش خسارات جانی و مالی آتی کمک میکند)
 2. امکان فرمان به سیستم اطفاء حریق اتوماتیک
 3. امکان تعریف فرمان به تجهیزات جانبی همچون فرمان قطع آسانسورها و کنترل توقف آسانسورها
 4. امکان تعریف فرمان وصل سیستم کنترل دود ، فن های فشار مثبت و اگزاست فن ها در پارکینگ ها ، دهلیز راه پله ها،آتریوم ها و …
 5. کنترل پرده های دود و درب های اتوماتیک
 6. اعلام حریق به افراد خارج از ساختمان و محل دچار حریق شده
 7. راهنمایی ماموران آتش نشانی جهت شناسایی ناحیه دچار حریق شده و …

CATALOG-CONVENTIONAL-ZITEX_2021 کاتالوگ اعلام حریق زیتکس

جهت خرید تجهیزات  اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر از برند زیتکس همراه با درصد تخفیف مناسب با شماره 66814182-021 با بخش فروش شرکت تماس بگیرید

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “سیستم اعلام حریق زیتکس”

Your email address will not be published. Required fields are marked *