سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر

سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر

سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر

اصول کشف و تشخیص حریق در سیستم های آدرس پذیر مشابه سیستم های متعارف است ؛ به جزء اینکه در این گونه سیستم ها ، هر یک از آشکارسازهای اتوماتیک و یا شستی ها دارای آدرس منحصربه فردی هستند که از طریق آن تابلو کنترل مرکزی قادر به شناسایی و تعیین هر یک ازآنها است .

مدارکشف در این گونه سیستم ها نه به صورت شاخه ای ، بلکه به صورت حلقوی است ، که از تابلوکنترل مرکزی آغاز و به همان تابلو ختم می شود و کلیه تجهیزات آشکار سازی به صورت موازی در همین مدار حلقوی جای می گیرند . هر حلقه می تواند به تناسب تعداد تجهیزات و سطوح مورد حفاظت ، یک یا چند منطقه را شامل شود و هر تابلو کنترل مرکزی آدرس پذیر نیز می تواند یک یا چند حلقه را پشتیبانی کند .

آشکارسازهای سیستم آدرس پذیر دارای قسمتی سوئیچ گونه هستند که برای شناسایی آنها توسط تابلوی کنترل مرکزی به کار می رود .

به نظر می رسد که در سیستم های آدرس پذیر ، موضوع منطقه بندی چندان حائز اهمیت نباشد ، زیرا شناسایی آشکارسازها از طریق شناسه اختصاصی آنها امکان پزیر است . اما گستردن حلقه تشخیص بر بستر مناطق مختلف می تواند به کشق محل وقوع ، سرعت بیشتری دهد. بنابراین در این گونه سیستم ها نیز اگرچه مناطق در قالب مدار مطرح نیستند ، اما با توجه به همان معیارهای معین منطقه حریق ، به صورت مجازی در نظر گرفته میشوند .

حداکثر مساحت فضاهایی که توسط یک حلقه می توانند حفاظت شوند ، 10 هزار متر مربع است و بر این اساس ، یک حلقه پنج منطقه را پوشش میدهد .

در سیستم های آدرس پذیر نیز همچون سیستم های متعارف باید حداقل دو مدار آژیر در نظر گرفته شود .

جهت مشاوره و تامین تجهیزات اعلام حریق میتوانید با کارشناسان مجرب ما تماس بگیرید
پنل های اعلام حریق متعارف و ادرس پذیر – شستی ها – اشکار کننده های دود و حرارت و گاز و شعله و غیره
طراحی ، مشاوره و اجرای سیستم های اعلام حریق
اخذ تاییدیه ایمنی از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

Enter your keyword