سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک

سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک

سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک

اسپتصورات اشتباه درباره سیستمهای اسپرینکلر:

همه اسپرینکلر ها در یک زمان فعال می شوند

بدون اینکه حریقی رخ داده باشد ، ممکن است اسپرینکلرها به صورت تصادفی فعال شوند.

سیستمهای اسپرینکلر گران و پرهزینه هستند.

تأثیرات منفی آب بر روی تجهیزات دستکمی از آتش سوزی ندارد.

اهداف و انگیزه های نصب سیستمهای اسپرینکلر:

حفاظت از جان افراد: جلوگیری از افزایش غلظت گازهای سمی وسوختگی افراد در آتش سوزی ها (در انگلستان تا کنون گزارشی مربوط به مرگ و میر ناشی از حریق در مکان هایی که سیستم اسپرینکلر در آن نصب شده باشد ، گزارش نشده است)

حفاظت از سازه : جلوگیری از فلش آور

محافظت از اشیاء و تجهیزات و کاهش خسارت

کاهش هزینه های بیمه ساختمان

افزایش تعداد طبقات ، ارتفاع و مساحت ساختمان و کاهش میزان مواد ضد حریق

افزایش طول مسیر های خروج

تقسیم بندی اسپرینکلر ها

اسپری کننده که این گزینه خود به چهار دسته تقسیم می شود

اسپری کننده واکنش استاندارد

اسپری کننده واکنش سریع

اسپری کننده پوشش گسترده

اسپری کننده واکنش سریع ،پوشش گسترد

-قطره بزرگ

-زوداطفاء کننده واکنش سریع

مشاوره و طراحی و اجرایی سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک و دستی

تهیه و تامین تجهیزات اطفاء آبی (اسپرینکلر)- شامل اسپرینکلرها – لوله های مانیسمان – شیر ها و هیدرانت ها – شلنگ ها و اتصلات – جعبه های اتش نشانی – فایر باکس و فایر هوزریل و …

اخذ تاییدیه ایمنی از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

Enter your keyword