سیستم اطفاءحریق مه پاش

سیستم اطفاءحریق مه پاش

سیستم اطفاءحریق مه پاش

سیستم اطفاء حریق مه پاش
اساس کار این سیستم ( Water-mist ) مطابق بر تولید غبار آب است که به صورت تولید ذرات ریز آب در محیط عمل می¬کند. قطر این ذرات در این سیستم بین 10 تا 100 میکرون است. در این سیستم آب با فشار بسیار بالایی که توسط سیستم تامین فشار تولید میشود در شبکه توزیع میگردد، فشار بالای تولید شده سبب تخلیه آب از نازل به صورت ذرات بسیار ریز صورت می گیرد. این ویژگی در سیستم Water-mist سبب میشود که بر اساس استفاده از گرمای نهان تبخیر آب درجذب حرارت حریق متفاوت با حالت معمول خود رفتار کند در این حالت آب ویژگی سرد کنندگی دارد اما به دلیل تبدیل شدن به پودر در فضای تخلیه شده به طور کامل پخش می گردد که در این حالت پوششی در اطراف حریق تشکیل میدهد که مانع از رسیدن اکسیژن به حریق شده و همچنین خاصیت جذب حرارت توسط ذرات آب بیش از حالت معمول آن میباشدکه این مقدار 1700 برابربیشتر ازحالت معمول سیستم اطفا اسپرینکلر است. از مهمترین تغییراتی که در این حالت اتفاق می افتد عدم اثر خیس کنندگی و مرطوبیت بر روی محیط و اشیا میباشد.

سیستم اطفاء حریق واتر میست بر اساس دسته بندی NFPA750دارای سه تقسیم بندی می باشد که عبارت است از
1- سیستم فشار بالا
2- سیستم فشار متوسط
3- سیستم فشار پایین
در نوع اول فشار کاری بالا سیستم حدود100-۱60بار می باشد و آب کاملا به مه تبدیل می گردد و جذب حرارت تا  1700 برابر نسبت به اسپرینکلرهای معمولی افزایش می یابد.
سیستم واترمیست فشار متوسط دامنه کاربردی کمتری دارد و فشار کاری آن زیر 35 بار می باشد ، نوع سیستم با فشارکاری 12-4 بار در محدوده فشار کاری اسپرینکلرهای معمولی با مختصر تغییری در سیستم پمپاژ قابل استفاده می باشد و آب را کاملا پودر و به ذرات ریز تبدیل می کند، مزایای آن نسبت به سیستم آبپاش معمولی مصرف آب کمتر در حدود 4/1 بوده و با توجه به افزایش سطح پخش ذرات آب، اطفا سریعتر (تا 50 برابر) میباشد. توجه به این نکته ضروری است که تعداد زیاد اسپرینکلرها و میزان آبدهی بالای اسپرینکلرها (تقریبا 67 لیتر بر دقیقه) در سازه های بزرگ و لوکس مانند برجها، هتلها، سالنهای همایش و مجتمع های مرتفع و عدم وجود مجراهایی جهت تخلیه حجم آب تولیدی در اثر تخلیه سیستم اطفاء حریق و آسیب های مشهود آب در سیستم آبپاش معمولی به تجهیزات و از همه مهمتر به کل سازه ساختمان پیشنهاد می شود با تغییر سیستم پمپاژ و پایپینگ و استفاده از نازل¬های واتر میست میزان خسارت تحمیلی از سوی سیستم آبی حذف گردد.
محیط هایی که می توان از سیستم واترمیست بهره مند شوند عبارتند از :
1- مجتمع های بزرگ اداری و تجاری
2- فروشگاه های زنجیره ای و مواد غذایی
3- موزه ها و ساختمان های تاریخی
4- سیستم های مخابراتی
5- سیستم های ولتاژ بالا
6- اتاق های سرور
7- کتابخانه ها
8- رستوران ها و هتل ها
9- ژنراتورها و ترانسفورماتورها نیروگاه¬ها و پالایشگاه¬ها
10- تونل ها
11- توربین های گازی

برخی مزایای واترمیست نسبت به سایر سیستمهای اطفای آبی معمولی (اسپرینکلرها) به شرح ذیل می باشد :

– حداقل آسیب به تجهیزات و محیط پس از تخلیه
– نصب بسیار سریع به همراه کاهش چشمگیر قطر لوله ها
– بازگشت سیستم به حالت عملیاتی با هزینه بسیار پایین پس از تخلیه
– قابل فعال سازی از طریق سیستم الکترونیکی ، پنوماتیکی و دستی
– اطفاء و کنترل حریق در حداقل زمان و کاهش حرارت تا 1700 برابر نسبت به سیستم اطفا اسپرینکلر
– هیچ گونه آسیبی به افراد و تجهیزات موجود وارد نمی کند
– عدم وابستگی به محیط بسته مانند سیستم اطفاء گازی
– کاهش آسیب های احتمالی دود با توجه به جذب سریع و بالای دود
– مصرف آب فوق العاده کمتر نسبت به سیستم سنتی (حدود 20 درصد حجم آب مصرفی در سیستم آبپاش معمولی)
– ایجاد محیط ایمن جهت افرادی که در محیط اطفاء قرار میگیرند و بدون آلودگی محیطی
– حداقل هزینه های تعمیرو نگهداری
– قابلیت نوسازی با حداقل هزینه

منبع: دپارتمان اعلام و اطفا شرکت کارا ارتباطات هوشمند

 

Enter your keyword