پروژه ها

پروژه پارکینگ طبقاتی نگین

مجتمع فوق دارای 11054 متر مربع زیر بنا در 10 طبقه پارکینگ طبقاتی و 2 طبقه تجاری و یک سالن پذیرایی می باشد.

این شرکت مشاور معماری وسیستم های اعلام و اطفاء حریق این پروژه می باشد و پروژه فوق در حال اقدام جهت طراحی و تائید نقشه های ایمنی و اعلام حریق و اطفاء حریق است.


Enter your keyword