پروژه ها

مجتمع تجاری اداری-پارکینگ امیر

کارفرما : مهندس نمازی

مشاوره و تامین تجهیزات و اجرای اعلام و اطفا حریق و تهویه و اگزاست براساس قرارداد مدیریت پیمان با مجتمع و انجام تمام امورمربوط به ارتقاء ایمنی مجتمع براساس دستور العمل ایمنی اماکن صادره-سرویس و نگهداری دو ساله و اخذ تائیدیه از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران در صورت اتمام

Enter your keyword