پروژه ها

پروژه پارکینگ طبقاتی نگین

مجتمع فوق دارای 11054 متر مربع زیر بنا در 10 طبقه پارکینگ طبقاتی و 2 طبقه تجاری و یک سالن پذیرایی می باشد.

این شرکت مشاور معماری وسیستم های اعلام و اطفاء حریق این پروژه می باشد و پروژه فوق در حال اقدام جهت طراحی و تائید نقشه های ایمنی و اعلام حریق و اطفاء حریق است.

پروژه مجتمع مسکونی کامرانیه

مجتمع مسکونی کامرانیه از ساختمانهای احداث شده در سالهای گذشته است که در حال حاضر در حال بررسی نواقص موجود و رفع موارد ایمنی و آتش نشانی آن هستیم

پروژه ساختمانی مسکونی – حضوری (نگارستان)

مشاوره آتش نشانی – اخذ تائیدیه های ایمنی – طراحی و تائید نقشه های اعلام حریق و اطفاء حریق و تهیه نقشه اجرایی معماری – بازدید و نظارت بر اجرا

Enter your keyword