پروژه ها

مجتمع تجاری اداری-پارکینگ امیر

کارفرما : مهندس نمازی

مشاوره و تامین تجهیزات و اجرای اعلام و اطفا حریق و تهویه و اگزاست براساس قرارداد مدیریت پیمان با مجتمع و انجام تمام امورمربوط به ارتقاء ایمنی مجتمع براساس دستور العمل ایمنی اماکن صادره-سرویس و نگهداری دو ساله و اخذ تائیدیه از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران در صورت اتمام

ساختمان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

کارفرما:شرکت ابنیه طراحان البرز

موضوع : طراحی و مشاوره و تغییرات لازم در طرح معماری موجود با ضوابط ((مبحث سوم حفاظت ساختمانها در برابر اتش))

بررسی طراحی اعلام حریق و ارائه سناریو های حریق و کنترل تجهیزات و…

بررسی طراحی سامانه های اطفاء حریق و روشهای کنترل حریق در فضاهای خاص مانند مراکز اسناد و …

بررسی طراحی سیستم تهویه و مدیریت دود در پارکینگ ها و اعمال سناریو های کنترلی

Enter your keyword