فعالیت ها و خدمات

لازم به توضیح است که شرکت پایا کوشش پارمیس بعنوان مشاور مورد تایید سازمان آتش نشانی آمادگی دارد تا در خصوص سازندگان محترمی که در جواز ساخت آنها الزام به رعایت قوانین و دستورالعملهای مصوب آتش نشانی قید گردیده است همکاریهای لازم را جهت ارائه خدمات مشاوره و نظارت و فروش و اجرا سیستم های اعلام و اطفاء حریق بعمل آورد.

Enter your keyword